Vindusrestaurering 

Å restaurere vinduene våre har etter hvert blitt mer og mer populært. Det er ikke bare estetiske og kulturhistoriske verdier man bevarer på den måten, men hvis man ser det i et lengre perspektiv er det også en lønnsom investering. Dette er fordi treverket i gamle vinduer ofte har en kvalitet som en vanskelig å finne i dag. Et restaurert vindu har derfor forutsetning for å holde lengre enn et nytt.

 

Kulturhåndverkerne utfører antikvariske restaureringer og jobber derfor med tradisjonelle produkter som linoljekitt, linoljemaling, shellack og håndblåste glass. Det at vi bruker linoljeprodukter er ikke bare fordi det er de tidsriktige materialene, men også fordi de har vist seg å ha meget gode tekniske egenskaper, som minsker arbeidet med fremtidig vedlikehold.

 

Prisen for en komplett restaurering vil som regel ligge over hva man kan kjøpe nye vinduer for. Men sett i et lengre perspektiv kan det altså bety at man sparer penger. Det er ikke alltid vinduene trenger en total restaurering. Hvis de tas i tide holder det i mange tilfeller med utbedring av kittfalser og ommaling. Da sparer man penger.

 

En restaurering av et vindu er en tidkrevende prosess, som vanligvis tar ca 4-5 uker og gjennomføres ved vårt verksted i Dal hvor vi bringer vindusrammene. Dette er vanlig prosedyre da vi restaurerer vindusrammer:

 

 • Henting og oppmåling av karm, merking på rammene hvor de tar i eller er nedhengt.
 • Kryssmåling av rammen
 • Demontering av glass og samtlige beslag
 • Renskraping og pussing av treverk
 • Rengjøring av glass
 • Maling/rustfjerning av hjørnebeslag og hengsler, deretter antirustbehandling med jernmønje
 • Evt. reparasjoner i treverk
 • Linoljebehandling av treverk
 • Shellack-behandling i kittfalser og på hasper
 • Montering av hjørnebeslag og hengsler med kitt under, med nye skruer.
 • Montering og kitting av glassene
 • Maling med 3 strøk linoljemaling
 • Fjerning av maling på glass
 • Montering av hasper
 • Levering og montering

 

Etter en slik behandling kan vindusrammene i praksis ses på som bedre enn nye, fordi man ved produksjon av vinduer i eldre tider vanligvis ikke brukte skruer eller hjørnebeslag med rustbeskyttelse og heller ikke kitt under beslagene, noe som kan medføre skader i treverk i de nedre hjørnene, der hvor metallene ruster.

pilestredet-vinduer