Velkommen til Kulturhåndverkerne!

 

Vi er to karer som brenner for tradisjonshåndverk og bygningsvern. Sammen har vi jobbet i flere firmaer med restaureringer av bygninger.

 

I 2013 startet vi på en etterutdanning som heter «teknisk bygningsvern og restaurering» via Høyskolen i Sør-Trøndelag. Dette skal ende opp i en bachelorgrad i 2019. Høyskolen i Sør-Trøndelag er i dag gått inn i NTNU. Våren 2016 kjøpte vi Kulturhåndverkerne og startet for oss selv.

 

Vi driver med alt av bygningsvern, og har ett godt kontaktnett i bygningsvernmiljøet. Det gjør at vi kan ta på oss større oppdrag med hjelp fra andre kompetente håndverkere eller få hjelp til andre fagfelt det enn vi utfører selv.

kulturgutta

— Hva vi gjør —

laft

Laft

Vi utfører både reparasjoner og nyproduksjoner av laft. Jekking av bygninger og lafte inn stokker fra bunnen er noen ganger nødvendig, Det kan også være aktuelt å demontere grunnmur der det av ulike grunner ikke er tilrådelig å jekke for mye opp.Slik kan vi legge inn nye stokker eller spunse inn deler ved f.eks råte. Det finnes mange typer laft, vi kopierer laft og teljetekninkker slik at det blir riktig for det aktuelle bygget. Vi bruker som regel mose for tette mellom stokkene, men kan også bruke andre ting for at det skal være like i hele bygget.

hus

Tradisjonshåndverk

Tradisjonshåndverk er et vidt begrep som favner om alt tradisjonelt håndverk. Låvekonstruksjoner, sveitserhus, takarbeid eller nyproduksjon av vinduer etter gammel oppskrift er blandt mye vi kan gjøre. Både reparasjoner eller nybygg. Ønsker du ett grillhus i hagen som ingen i din omgangskrets har, hva med å bruke grindbygg som mal?

pilestredet-vinduer

Vindusrestaurering

Å restaurere vinduene våre har etter hvert blitt mer og mer populært. Det er ikke bare estetiske og kulturhistoriske verdier man bevarer på den måten, men hvis man ser det i et lengre perspektiv er det også en lønnsom investering. Dette er fordi treverket i gamle vinduer ofte har en kvalitet som en vanskelig å finne idag. Et restaurert vindu har derfor forutsetning for å holde lengre enn et nytt.

Kulturhåndverkerne utfører antikvariske restaureringer og jobber derfor med tradisjonelle produkter som linoljekitt, linoljemaling, shellack og håndblåste glass.

smiing

Smiing

Vi kan ta på oss mindre smioppdrag som hengsler, beslag, høvelstål, knivblad og lignende. Mangler du ett hengsel til porten din kan vi  lage den andre.

snekkerverksted

Snekkerverksted

Vi har ett godt utstyrt snekkerverksted med nyere maskinelt utstyr og tradisjonelt håndverktøy. Det betyr at vi kan hjelpe deg med det som kan være av tradisjonelle eller spesielle oppdrag. Alt fra reparasjoner av eldre møbler eller kopiering av listverk.

tilstandsrapport

Tilstandsrapport

Hvis det skal søkes om tilskudd til restaurering eller utbedring må det ofte være med en tilstandsrapport. Dette kan vi utføre og anbefale tiltak eller gi tilstandsgrad, både på enkelte deler eller hele bygningen.